Przewodnik Sudecki klasy 0 wita!


Humor zebrany

Zbiór opowiadanek zarówno głupich jak i śmiesznych. Trochę tego krąży, a ja niektóre wyławiam i tu przyszpilam. Zastrzegam, że nie roszczę sobie praw do tych tekstów, chyba że wyraźnie to zaznaczę.

sortuj po tytułach | wg daty dodania


Wróć

Opowieść o zawodach

Dwie spółki - polska i amerykańska -  zdecydowały co rok urządzać zawody kajakarskie z ośmioosobową załogą.  Obie drużyny cały rok trenowały intensywnie, a kiedy nadszedł dzień zawodów,  każda drużyna była w pełni sił. Jednak to Amerykanie wygrali -  przewagą ponad jednego kilometra. Po przegranej drużyna polska upadła na duchu.  Główny menedżer zdecydował, że należy postarać się wygrać w kolejnych  zawodach i utworzyć specjalną grupę w celu rozwiązania problemu. Grupa  ta po przeprowadzeniu licznych badań odkryła, że Amerykanie mieli  siedmiu mężczyzn przy wiosłach i jednego dowodzącego, podczas gdy  drużyna polska miała jednego mężczyznę przy wiosłach i siedmiu dowodzących. W  tej sytuacji, menedżer dał oczywisty dowód swoich umiejętności  kierowniczych: zatrudnił spółkę konsultacyjną do szczegółowego  zanalizowania struktury drużyny polskiej. Po wielu miesiącach wytężonej pracy  eksperci doszli do wniosku, że w skład drużyny polskiej wchodziło zbyt  wiele osób dowodzących, a za mało wiosłujących. Podpierając się raportem  ekspertów, zarząd natychmiast zdecydował się zmienić strukturę załogi:  teraz było tylko czterech dowodzących, dwóch nadzorujących dowodzących,  jeden szef nadzorujących i jeden wiosłujący. Ponadto wprowadzono serie  punktów, po to, by dać wiosłującemu motywację: "Musimy poszerzyć zakres  jego pracy i nadać mu większą odpowiedzialność". W kolejnym roku  Amerykanie wygrali przewagą dwóch kilometrów... Spółka polska natychmiast zwolniła  wiosłującego z powodu znikomych rezultatów osiągniętych w pracy, ale  mimo to przyznała premie grupie dowodzących, jako rekompensatę za wielką  gorliwość zademonstrowaną przez drużynę. Spółka konsultacyjna przygotowała  serię badań, dzięki którym wykazała, iż obrana taktyka była dobra;  również, że motywacja była właściwa, ale że wykorzystana materia powinna  ulec polepszeniu. Następnie spółka polska zajęła się projektowaniem  nowej łodzi... 

© Marek 'Qrczak' Potocki, Wrocław 2005