Przewodnik Sudecki klasy 0 wita!


Humor zebrany

Zbiór opowiadanek zarówno głupich jak i śmiesznych. Trochę tego krąży, a ja niektóre wyławiam i tu przyszpilam. Zastrzegam, że nie roszczę sobie praw do tych tekstów, chyba że wyraźnie to zaznaczę.

sortuj po tytułach | wg daty dodania


Wróć

Wywody naukawe na temat średniej (opracowanie własne)

(...) Po zastosowaniu krzywej wzoru na korelację wg Pearsona można wykazać zbierzność pomiędzy cechami C25 i S7. Ze względu na niewielki stopień korelacji liniowej (około 0,6) należy zastanowić się, czy nie memy tu raczej
doczynienia ze zbieżnością logarytminczną lub wykładniczą.

Od: BeeJay

(...) z równania połączenia doskonałego wiemy:

S6+S8 C
---------- = -------
2 25

a z weryfikacji danych empirycznych przybliżonych statystyką rozkładu F-Snedeora wnioskujemy:

S6+S8---------- = S7 (statystyka kurczakowa)
2

stąd:

C S6+S8
---- = ---------- (model bjowy)
25 2

Pominięcie dysproporcji jakościowych daje odpowiedź na postawione pytanie: średnia komórczakowa półważona (stat. kurczakowa) jest odpowiednikiem zmiennej C25 w równaniu porównawczym (mod.bjowy). Jednakże świadomość różnic w jakości badanych zniennych deskredytuje zasadność stosowania znaku równości z punktu widzenia użytkownika. Materiał opracował dr van beejowen

Od: Qrczak

Tylko nie wiem jak c25 wt wepchnąć.

Od: BeeJay

Średnia komórczakowa półważona. Dostaniesz Noblela za nową statystykę.

S6+S8
---------- = S7
2

Ciekawe co to...
><

© Marek 'Qrczak' Potocki, Wrocław 2005